Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. teší, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu údajov berie spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. veľmi vážne.

Kto je správca údajov a kontakt pre ochranu osobných údajov?

Správcom údajov je:

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina

Môžete tiež kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov Tomáša Chmelíka na e-mailovej adrese tomas.chmelik@mbcc-group.com.

Môžete podať sťažnosť u nášho poverenca pre ochranu osobných údajov alebo príslušného dozorného orgánu, najmä v mieste vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta domnelého porušenia.

Prípadne sa môžete obrátiť na dozorný úrad miestnej príslušnosti:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

Na nasledujúcich riadkoch by sme vás chceli podrobne zoznámiť s informáciami o tom:

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, keď navštevujete a používate naše webové stránky, za akým účelom ich zhromažďujeme a aký je právny základ pre ich spracovávanie
 2. Ako používame súbory cookie
 3. Komu môžeme vaše osobné údaje odovzdať
 4. Ako vaše osobné údaje chránime
 5. Vaše práva týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov
 6. Ochrana osobných údajov maloletých

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, keď navštevujete a používate naše webové stránky, za akým účelom ich zhromažďujeme a aké na to máme právne základy?

1.1. Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:

 • IP adresu vášho počítača
 • informácie o vašom prehliadači
 • webovú stránku, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste prešli na náš web
 • požadovaná URL adresa alebo súbor
 • dátum a čas vašej návštevy
 • objem prenesených údajov
 • informácie o stave, napr. chybové hlásenia

Účelom tohto spracovávania údajov je:

 • Zaslanie požadovaného obsahu vášmu prehliadaču. Pri tomto procese uchovávame vašu úplnú IP adresu len v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie vami požadovaného obsahu.
 • Zaslanie vašej IP adresy poskytovateľovi služieb na mapovanie vašej verejnej IP adresy spoločne s informáciami týkajúcimi sa spoločnosti a odboru (žiadne osobné informácie). Tieto informácie týkajúce sa odboru ukladáme. V rámci tohto procesu nie je vaša IP adresa nikdy uložená u nášho poskytovateľa služieb alebo na našich serveroch.
 • Ochrane pred útokmi a zabezpečenie riadneho fungovania našich webových stránok. V tomto prípade ukladáme údaje prechodne a s obmedzeným prístupom po dobu maximálne 180 dní. Po 180 dňoch nie sú údaje zmazané iba v prípade, keď ide o údaje týkajúce sa prístupu pre ďalšie sledovanie útokov a chýb.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (F) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vyššie uvedených účeloch spracovania.

1.2. Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:

 • meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maili alebo kontaktnom formulári
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

V okamžiku odoslania správy sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

 • dátum a čas vašej správy

Účelom tohto spracovávania údajov je

 • spracovanie vašej správy

Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracofvávané počas odoslania sa používajú na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (F) GDPR. Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vyššie uvedených účeloch spracovávania, predovšetkým odpovedanie na vaše požiadavky a zabezpečenie našej celkovej komunikácie a dôkazov v prípade akýchkoľvek otázok či sporov.

1.3. Naše webové stránky umožňujú prihlásiť sa zadarmo na odber newslettrov. Ak sa užívateľ zaregistruje na odber newslettra, sú nám zo vstupnej obrazovky odosielané nasledujúce údaje:

 • IP adresa prístupového počítača
 • meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

V okamžiku registrácie sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

 • dátum a čas registrácie

Účelom tohto spracovávania údajov je

 • zasielanie newslettra, k odberu ktorého ste sa prihlásili

Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracovávané počas registrácie sa používajú na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

Právnym základom pre zasielanie newslettra, k odberu ktorého ste sa prihlásili, je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. (A) GDPR. Nezabudnite, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu však nemá vplyv na oprávnenosť spracovania, ktoré prebiehalo pred odvolaním vášho súhlasu.

Ďalej máte právo vzniesť námietku voči spracovávanie vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu (článok 21 ods. 2 GDPR).

Pre registráciu k odoberaniu nášho newslettra používame postup tzv. "Dvojitého potvrdenie". Keď sa na našich stránkach prihlásite k odberu newslettra, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas registrácie, dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie vašej registrácie.

Účelom tohto spracovávania údajov je

 • zabrániť užívanie nesprávnych či neoprávnených e-mailových adries v procese registrácie

Právnym základom pre spracovávanie vašej e-mailovej adresy v procese dvojitého potvrdení je článok 6 ods. 1 písm. (F) GDPR. Naše oprávnené záujmy majú svoj základ vo vašej registrácii do adresára pre odoberanie newslettra, čo predstavuje relevantné a zodpovedajúce vzťah v zmysle odôvodnenia 47 GDPR, ako aj v skutočnosti, že poskytovanie informácií o nových produktoch a službách či aktivitách a udalostiach je bežnou obchodnou praxou, ktorú väčšina našich zákazníkov očakáva a oceňuje.

1.4. Na našich webových stránkach poskytujeme bezplatné informácie k stiahnutiu (napr. "biele knihy", webináre, plánovacie nástroje atď.). Než si takéto bezplatné informácie budete môcť stiahnuť, budú nám prostredníctvom vstupnej obrazovky odoslané nasledujúce informácie:

 • IP adresa používateľa
 • dátum a čas registrácie
 • meno a priezvisko
 • e-mail (ako užívateľské meno)
 • PSČ
 • krajina
 • heslo
 • skupina užívateľov (napr. architekt)
 • akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete

V okamžiku registrácie sa tiež ukladajú nasledujúce údaje:

 • dátum a čas stiahnutia

Účelom tohto spracovávania údajov je

 • poskytnúť požadované informácie
 • osloviť vás s našimi ponukami

Akékoľvek ďalšie osobné údaje spracovávané počas registrácie sa používajú na zabránenie zneužitia vstupnej obrazovky a zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. (B) GDPR. Komerčné užívanie vašich osobných údajov je súčasťou výhod nášho vzájomného vzťahu.

2. Ako na našich webových stránkach používame súbory cookie?

2.1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré môžu webové stránky uložiť na vašom zariadení. Keď navštívite naše webové stránky, budeme vás prostredníctvom cookie banneru informovať o tom, ako súbory cookie používame. Cookie banner a webové stránky rozdeľujú príslušné súbory cookie podľa ich povahy a v prípade, keď tak vyžaduje zákon, od vás budú požadovať súhlas s ich aktiváciou. Súbory cookie, ktoré vyžadujú súhlas s aktiváciou, budú na našich webových stránkach deaktivované, kým nám k ich aktivácii nedáte svoj predchádzajúci výslovný súhlas.

Niektoré súbory cookie sú vždy aktívne, pretože to vyžaduje prevádzka a riadne fungovanie webových stránok. Právnym základom pre užívanie takýchto súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. (F) GDPR (náš oprávnený záujem na riadnom fungovaní webových stránok). Z toho dôvodu nebudete u týchto súborov cookie požiadaní o súhlas s ich aktiváciou.

Ďalšie súbory cookie, napr. Analytické súbory cookie či súbory cookie na meranie výkonu, sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate naše webové stránky, a dovoľujú nám, aby sme si vás pamätali ako návštevníka. Tieto informácie používame na zlepšenie a úpravu vášho užívateľského prostredia a na účely analýzy a merania návštevnosti na našich stránkach aj v ďalších médiách. Náš cookie banner vám ponúkne možnosť udeliť alebo neudeliť váš súhlas s aktiváciou týchto súborov cookie. Právnym základom pre užívanie takýchto to súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. (A) GDPR.

Ak odmietnete aktiváciu súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie týchto webových stránok, vaše informácie nebudú pri návšteve týchto webových stránok sledované. Vo vašom prehliadači bude aktivovaný jeden súbor cookie, ktorý slúži na zapamätanie vašej preferencie, že si neželáte byť sledovaní.

2.2. Ponúkame vám možnosť ihneď si upraviť vaše nastavenia súborov cookie prostredníctvom nášho cookie banneru. Väčšina internetových prehliadačov je však nastavená, aby súbory cookie prijímala automaticky. Ak si tiež prajete zmeniť nastavenia vášho prehliadača, aby ste súbory cookie (alebo podobné technológie) akýchkoľvek ďalších stránok odmietli či odstránili, prečítajte si pokyny pre blokovanie alebo odstránenie súborov cookie v pomocníkovi či podpore k vášmu prehliadaču. Pamätajte, že ak súbory cookie odstránite či odmietnete, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok, vrátane niektorých funkcií prispôsobenia.

2.3. Nasledujúce súbory cookie sú nevyhnutné pre hladký chod našich webových stránok a poskytovanie konkrétnych služieb:

Súbor cookie Účel Odstránenie
MBS Cookie Advice / Cookie Advice Name Tento súbor cookie je aktivovaný a uložený s hodnotou "true", ak pri cookie advice kliknete na OK. Inak nie je súbor cookie vytvorený. 1 rok po návšteve našich stránok
MBS Country Language Selector / Language name Tento súbor cookie je aktivovaný a uložený s hodnotou "true", keď si užívateľ zvolí krajinu a jazyk za predpokladu, že je automatické zobrazenie týchto možností aktívne. Inak nie je súbor cookie vytvorený. 1 rok po návšteve našich stránok
Anti Xsrf Token Tento súbor cookie a jeho hodnota sa obnovujú pri každej relácii. Zabezpečuje, že sú požiadavky odosielané z rovnakého prehliadača, aby nedochádzalo k neoprávnenej manipulácii. Ďalšie informácie viď https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zavriete prehliadač.
ASP.NET SessionId Jedna relácie prehliadača. V tejto chvíli vyžadovaný iba pre test CAPTCHA. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zavriete prehliadač.
File_Download Aktivovaný iba ak v rovnakom okne dôjde k stiahnutiu dokumentu (prostredníctvom skrytého iFrame). Aktuálne príkaz, potom okamžite potvrdený
FedAuth Zaistí ohlásený prístup po tom, čo sa užívateľ úspešne prihlásil. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zatvoríte prehliadač.
[UserName]_userProject Ukladá konfiguráciu aktuálne kompilovaného projektu, aby mohol byť neskôr odoslaný na server; projekt je tiež uchovaný, aby k nemu novo prichádzajúci na stránkach nestratili prístup. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zatvoríte prehliadač.
[UserName]_tempData Ukladá dočasné informácie o stave užívateľa / účtu pre zodpovedajúce spracovanie používateľského rozhrania: newsletter, užívateľ uzamknutý, návrh pre správcu. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zatvoríte prehliadač.
Idsrvauth / Idssrvauth Zabezpečia, aby úspešne prihlásený používateľ mal prihlásený prístup. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť. Ak zvolíte "Zostať prihlásený": 1 rok po návšteve našich stránok
IdSrvUserLang Uloží aktuálne vybraný jazyk pre zobrazenie pri vašej ďalšej návšteve. 1 rok po návšteve našich stránok
wsfedsignout Uloží spiatočnú URL do externej aplikácie po úspešnom prihlásení / odhlásení počas jednej relácie. Bude zmazaný, akonáhle vymažete svoju vyrovnávaciu pamäť alebo zatvoríte prehliadač.

2.4. Na meranie návštevnosti našich webových stránok používame nasledujúce súbory cookie:

Súbor cookie Účel Odstránenie
atidvisitor Tento súbor cookie umožňuje pomocou analytických nástrojov spoločnosti AT Internet sledovať zoznam stránok, ktoré zobrazuje návštevník a zhromažďovať ďalšie informácie o návštevníkovi. Ak je súbor cookie odstránený, návštevník vracajúci sa na webové stránky sa pre nedostatok zistených informácii počíta ako nový návštevník. Bude zmazaný 6 mesiacov po vašej návšteve (nastaviteľné)
atreman Tento súbor cookie spoločnosti AT Internet ukladá predchádzajúcu atribučnú kampaň. Ak je súbor cookie odstránený, predchádzajúca atribúcia kampaní už nie je možná. Bude zmazaný 30 dní po vašej návšteve (nastaviteľné)
atredir Tento súbor cookie umožňuje spoločnosti AT Internet uchovávať informácie prenášané počas presmerovania JavaScriptu k zameraniu zdrojov prevádzky. Ak je súbor cookie zmazaný, informácie prenesené počas presmerovania sú stratené. Vo východzom nastavení bude uložený po dobu 30 sekúnd (nastaviteľné)
atsession Tento súbor cookie umožňuje spoločnosti AT Internet uchovávať informácie prenášané počas presmerovania JavaScriptu k zameraniu zdrojov prevádzky. Ak je súbor cookie zmazaný, informácie prenesené počas presmerovania sú stratené. Bude zmazaný 30 minút po vašej návšteve (nastaviteľné)
atuserid Prostredníctvom tohto súboru cookie spoločnosť AT Internet ukladá identifikátory návštevníkov pre naše stránky. Ak je zmazaný, nebude dostupný žiadny identifikátor návštevníkov pre naše stránky. Bude zmazaný 13 mesiacov po vašej návšteve (nastaviteľné)
idrxvr Tento externý súbor cookie spoločnosti AT Internet dovoľuje zhromažďovať hlavné identifikátory návštevníkov, ktoré umožňujú spracovávanie jednotlivých návštevníkov medzi doménami. Tento súbor cookie uvádza technickú hodnotu, ktorá súvisí so správou identifikovaných návštevníkov. Ak je zmazaný, môžu nastať zmeny v určovaní návštevníkov. Bude zmazaný 13 mesiacov po vašej návšteve
tmst Externý súbor cookie spoločnosti AT Internet - Timestamp ukazuje dátum umiestnenie súboru cookie pre hlavný identifikátor návštevníka. Ak je zmazaný, môžu nastať zmeny v určovaní návštevníkov. Bude zmazaný 6 mesiacov po vašej návšteve
Id Súbor cookie DoubleClick používame na zhromažďovanie dát týkajúcich sa interakcií používateľov s reklamami a ďalšími funkciami reklamných služieb vo vzťahu s našimi webovými stránkami. 2 roky po návšteve našich stránok
utag_main Knižnica pre Tag Management spoločnosti Tealium vytvára a spravuje jeden súbor cookie s názvom utag_main. Tento súbor cookie má niekoľko preddefinovaných hodnôt, ktoré sledujú relácie anonymných návštevníkov. Napríklad sem patrí jedinečný identifikátor relácie a Unix / Epoch časová pečiatka fungujúca rádovo v milisekundách. 1 rok po návšteve našich stránok
visitor_id<accountid> Tento súbor cookie obsahuje jedinečný identifikátor návštevníka a jedinečný identifikátor vášho účtu. Napríklad súbor cookie s názvom visitor_id12345 ukladá identifikátor návštevníka 1010101010. Identifikátor účtu 12345 zaisťuje, že je návštevník sledovaný na správnom účte Pardot. Hodnota návštevníka zodpovedá visitor_id na vašom Pardot účte. Tento súbor cookie je pre návštevníkov aktivovaný pomocou sledovacieho kódu služby Pardot. Bude zmazaný 13 mesiacov po vašej návšteve
pi_opt_in<accountid> Ak je povolené sledovanie predvolieb, súbor cookie pi_opt_in je aktivovaný s hodnotou "true" alebo "false", keď návštevník súhlasí alebo nesúhlasí so sledovaním. Keď návštevník vyjadrí svoj súhlas, hodnota je nastavená na "true", návštevník aktivuje súbor cookie a je sledovaný. Ak návštevník vyjadrí svoj nesúhlas alebo banner ignoruje, hodnota pre súhlas so súborom cookie je nastavená ako "false". Súbor cookie návštevníka je deaktivovaný a návštevník nie je sledovaný. Bude zmazaný 10 rokov po vašej návšteve
visitor_id<accountid>-hash Tento hash súbor cookie návštevníka obsahuje identifikátor účtu a ukladá jedinečný hash. Napríklad súbor cookie s názvom visitor_id12345-hash ukladá hash "855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533" a identifikátor účtu je 12345. Tento súbor cookie funguje ako bezpečnostné opatrenie, ktoré má zabezpečiť, aby sa používateľ s nekalými úmyslami nemohol vydávať za návštevníka zo služby Pardot a získať prístup k príslušným informáciám o návštevníkovi. Bude zmazaný 10 rokov po vašej návšteve.
lpv<accountid> Tento LPV súbor cookie je aktivovaný, aby službe Pardot zabránil v sledovaní viac zobrazení stránok na jednom zariadení počas 30 minútovej relácie. Ak napríklad návštevník niekoľkokrát počas 30 minút znovu načíta úvodnú stránku, tento súbor cookie bráni tomu, aby sa každé nové načítanie počítalo ako zobrazenie stránky. Bude zmazaný 10 rokov po vašej návšteve.

2.5. Na našich stránkach sme integrovali HubSpot, teda službu pre analýzu vzťahov so zákazníkmi. Služba HubSpot využíva tzv. "Sledovacie pixely" a súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači.

Službu prevádzkuje spoločnosť HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot nájdete na stránke: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.>

Keď ste na našich webových stránkach a

 • prihlásite sa k odberu nášho newslettra
 • niečo si stiahnete alebo
 • vyplníte náš kontaktný formulár

a poskytli ste prostredníctvom cookie banneru svoj súhlas k aktivácii aj tých súborov cookie, ktoré nie sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, HubSpot bude nižšie uvedené súbory cookie využívať na zber uvedených údajov:

Súbor cookie Účel Odstránenie
__hstc Hlavný súbor cookie pre sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, UTK (pozri nižšie), počiatočnú časovú pečiatku (prvá návšteva), poslednú časovú pečiatku (posledná návšteva), aktuálnu časovú pečiatku (aktuálna návšteva) a navýšenie pri každej nasledujúcej návšteve. 13 mesiacov po návšteve našich stránok
hubspotutk Tento súbor cookie sa používa na sledovanie identity návštevníka. Tento súbor cookie sa pri odoslaní formulára odovzdá spoločnosti HubSpot a používa sa pre deduplikáciu kontaktov. 13 mesiacov po návšteve našich stránok
__hssc Tento súbor cookie ukladá relácie. To sa používa pri rozhodovaní, či by sa malo číslo a časová pečiatku relácie v rámci _hstc-Cookie navýšiť. Obsahuje domény, počet zobrazení (zvyšuje každé zobrazenie stránky v relácii) a počiatočnú časovú pečiatku relácie. 30 minút po návšteve nášho webu
__hssrc Kedykoľvek spoločnosť HubSpot zmení súbor cookie relácie, je zároveň zmenený aj tento súbor cookie. Nastavili sme ho na hodnotu 1 a pomocou neho zisťujeme, či používateľ reštartoval svoj prehliadač. Ak tento súbor cookie nie je pri správe súborov cookie prítomný, predpokladáme, že ide o novú reláciu. Bude zmazaný, akonáhle zavriete prehliadač.

Ak odmietnete používanie iných súborov cookie, ktoré sú tie nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok, spoločnosť HubSpot aktivuje nasledujúce nevyhnutné súbory cookie, aby sme zaistili, že sa budeme riadiť vaším želaním.

Súbor cookie Účel Odstránenie
__hs_opt_out Tento súbor cookie sa používa v rámci zásad ochrany osobných údajov, aby nebol po užívateľovi opätovne vyžadovaný súhlas s aktiváciou súborov cookie. Tento súbor cookie sa aktivuje, keď užívateľom umožníte, aby s aktiváciou súborov cookie nesúhlasili. 13 mesiacov po návšteve našich stránok
__hs_do_not_track Tento súbor cookie je možné aktivovať, aby zabránil sledovaniu kódu v odosielaní akýchkoľvek informácií spoločnosti HubSpot. Aktivácia tohto súboru cookie sa líši od neposkytnutia súhlasu s aktiváciou súborov cookie, pretože stále umožňuje odosielanie informácií spoločnosti HubSpot. 13 mesiacov po návšteve našich stránok
__hs_initial_opt_in Tento súbor cookie sa používa na to, aby sa banner návštevníkom opakovane nezobrazoval, keď si stránky prezerajú v minimálnom nastavení súborov cookie. 7 dní po návšteve našich stránok

3. Komu vaše údaje odovzdávame?

Vaše osobné údaje uvedené v oddieloch 1.1 až 1.4 odovzdávame spracovateľom údajov so sídlom v Európskej únii. Títo spracovatelia údajov osobné údaje spracúvajú iba na základe našich pokynov a spracovávanie je vykonávané v našom mene.

Osobné údaje uvedené v oddiele 2.5 sú odovzdávané prevádzkovateľovi HubSpot. Spracovávanie údajov spoločnosti HubSpot je založené na štandardných zmluvných doložkách v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 5. februára 2010.

4. Ako vaše osobné údaje chránime?

Prijímame technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili patričnú úroveň zabezpečenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnými či protiprávnymi zmenami, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme, aby sme udržali krok s technologickým vývojom.

5. Aké máte práva?

Na základe GDPR máte určité práva:

Právo na prístup: Máte právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a určité ďalšie informácie (napr. čo je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov).

Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu.

Právo na výmaz: Na základe tzv. "Práva byť zabudnutý" môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak nie sme povinní ich naďalej uchovávať. V prípade práva na výmaz existujú určité výnimky. Máme právo naďalej vaše osobné údaje používať, ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností alebo na stanovenie, uplatnenie či obranu našich právnych nárokov

Právo na obmedzenie spracovávania: Toto právo sa týka obmedzenia používania alebo spôsobu užívania vašich údajov. Pamätajte, že toto právo je v určitých prípadoch obmedzené. Keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili s vaším súhlasom, môžete požadovať obmedzenie spracovávania len na základe: (a) nepresnosti údajov; (B) ak je naša spracovávanie protiprávne, ale neželáte si vymazanie vašich osobných údajov; (C) ak ho vyžadujete z dôvodu právneho nároku; alebo (d) ak údaje už naďalej nepoužívame za účelom, na ktorý ich uchovávame. Ak je spracovávanie obmedzené, vaše informácie môžeme naďalej uchovávať, ale nemôžeme ich naďalej využívať. Vedieme si zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných údajov, aby sme zaistili, že obmedzenie spracovávania bude aj naďalej dodržiavané.

Právo na prenositeľnosť údajov: Odkazuje na vaše právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje skopírovali, presunuli či preniesli, ak je to technicky možné, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely.

Právo vzniesť námietku: Môžete namietať voči nášmu používaniu vašich osobných údajov vrátane prípadov, keď ich používame z dôvodu našich oprávnených záujmov, predovšetkým v prípade priameho marketingu.

Právo odvolať súhlas: Ak ste nám poskytli svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Akékoľvek takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracovania uskutočneného na základe poskytnutia vášho súhlasu do okamihu jeho odvolania.

Tieto práva môžete uplatňovať bezplatne. Ste však povinní preukázať svoju totožnosť dvomi schválenými preukazmi totožnosti. V súlade s našou zákonnou povinnosťou vynaložíme primerané úsilie, aby sme v rámci nášho systému evidencie vaše osobné údaje poskytli, opravili alebo vymazali.

Ak máte akékoľvek otázky alebo si prajete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás e-mailom alebo písomne. Budeme sa vám snažiť odpovedať do 30 dní. Naše kontaktné údaje nájdete v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak obdržíme formálnu písomnú sťažnosť, budeme príslušnú osobu kontaktovať, aby sme mohli sťažnosť naďalej riešiť. V prípade potreby budeme spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov s cieľom vyriešiť akékoľvek sťažnosti, ktoré nebudeme schopní vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým vybavujeme akúkoľvek vašu sťažnosť podanú v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete vašu sťažnosť postúpiť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (pozri oddiel hore).

6. Ochrana osobných údajov maloletých

Táto webová stránka je určená pre osoby staršie ako 18 rokov. Nesnažíme sa zhromažďovať informácie o osobách mladších ako 18 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webových stránkach poskytovať ani zverejňovať žiadne informácie. Ak takáto osoba osobné informácie prostredníctvom webových stránok poskytne, tieto informácie vymažeme, akonáhle zistíme jej vek, a nebudeme príslušné informácie naďalej nijako spracovávať.