Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb využívajú naše stránky cookies. Cookies sú krátke textové súbory, využívané väčšinou webových lokalít, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač Vášho počítača alebo iného zariadenia a ktoré slúžia na prispôsobenie stránok Vašim preferenciám.

Kliknutím na "Potvrdiť" vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Viac informácií

Potvrdiť

Vyhlásenie o ochrane súkromia


Spoločnosť BASF teší, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť.
Ochranu údajov berie spoločnosť BASF veľmi vážne. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje:

 • osobné údaje, ktoré spoločnosť BASF zhromažďuje pri návšteve našej webovej stránky
 • účely, na ktoré BASF používa tieto údaje
 • právny základ spracovania osobných údajov
 • príjemcov týchto osobných údajov
 • obdobie, počas ktorého sa budú tieto osobné údaje uchovávať
 • či ste povinný poskytnúť osobné údaje

Ďalej by sme Vás radi informovali o:

 • existencii vašich práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov
 • prevádzkovateľovi v zmysle zákonov o ochrane údajov a prípadne o našom pracovníkovi ochrany údajov

1. Aké osobné údaje zbiera spoločnosť BASF pri návšteve našej webovej stránky?

(1)   Keď navštívite našu webovú stránku bez toho, aby ste nás kontaktovali alebo sa prihlásili, váš prehliadač automaticky odošle do nášho servera nasledujúce informácie:

 • IP adresu vášho počítača
 • informácie o vašom prehliadači
 • webová stránka, na ktorej ste boli tesne predtým, než ste sa dostali na našu webovú stránku
 • požadovaná URL adresa alebo súbor
 • dátum a čas vašej návštevy
 • objem prenesených údajov
 • informácie o stave, napr. chybové hlásenia

(2)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, získavame tieto informácie:

 • vaša e-mailová adresa a ďalšie informácie, ktoré poskytujete v e-maily alebo kontaktnom formulári
 • dátum a čas vašej správy

(3)   Naše webové stránky umožňujú prihlásiť sa zadarmo na odber newslettrov za účelom informovania o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou BASF. Ak sa užívateľ prihlási na odber newslettra, využívané údaje sú:

 • IP adresa vášho počítača
 • dátum a čas vašej registrácie
 • e-mailová adresa
 • meno a priezvisko

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov sa získava v priebehu prihlásenia na odber. Počas tohto procesu je vám poskytnutý odkaz na Vyhlásenie o ochrane súkromia.
Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám v súvislosti so spracovaním údajov za účelom zasielania newsletterov. Osobné údaje sa využívajú výhradne na zasielanie našich newslettrov.

(4)   Naše webové stránky ponúkajú možnosť prihlásiť sa pomocou vašich osobných údajov. Osobné údaje sa vložia do vstupného okna, prenesú sa k nám a uložia sa. Tieto údaje sa zhromažďujú počas procesu prihlasovania:

 • IP adresa vášho počítača
 • dátum a čas vašej návštevy
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa (prihlasovacia)
 • PSČ
 • Štát
 • Heslo
 • Užívateľská skupina (napr. architekt)

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov sa získava v priebehu prihlásenia na odber. Počas tohto procesu je vám poskytnutý odkaz na Vyhlásenie o ochrane súkromia.

2. V akom rozsahu a na aké účely spracováva spoločnosť BASF takéto údaje?

(1)   Pri návšteve našej webovej stránky používame vašu IP adresu a ostatné údaje, ktoré váš prehliadač automaticky odošle na náš server (pozri časť 1 ods. 1), s cieľom:

 • zasielania požadovaného obsahu do vášho prehliadača. Pritom uchovávame úplnú IP adresu iba v takom rozsahu, aby sme vám mohli poskytnúť požadovaný obsah.
 • odoslania vašej IP adresy poskytovateľovi služieb na mapovanie vašej verejnej IP adresy s informáciami týkajúcimi sa spoločnosti a odvetvia (žiadne osobné informácie). Tieto informácie týkajúce sa spoločnosti a odvetvia budú zapracované do nášho systému merania webovej stránky. V tomto kroku spracovania sa vaša IP adresa nikdy neuchováva u nášho poskytovateľa služieb ani v našom systéme.
 • chrániť nás pred útokmi a chrániť správne fungovanie našej webovej stránky. Pritom uchovávame tieto údaje iba krátkodobo a s obmedzeným prístupom maximálne na dobu 180 dní. Táto doba môže byť v prípade potreby a v rozsahu potrebnom na stíhanie útokov a incidentov predĺžená.

  Spoločnosť BASF bude vyšetrovať používateľa IP adresy iba v prípade nezákonného útoku.

(2)   IP adresu vášho počítača uchovávame do odstránenia posledného oktetu IP adresy, t. j. v anonymnej forme, na meranie webového publika, čo nám umožňuje vylepšiť našu webovú stránku. Posledný oktet IP adresy odstránime ihneď po zbere. Z tohto dôvodu nezbierame osobné údaje o vašom používaní našich webových stránok.

(3)   Ak nás kontaktujete e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, použijeme údaje podľa časti 1 ods. 2 na to, aby sme reagovali na vašu požiadavku a, ak je to možné, vyhoveli jej. Tieto údaje uchovávame v rozsahu potrebnom na reagovanie a splnenie vašej požiadavky.

(4)   Ak sa zaregistrujete do služby poskytovanej na našich webových stránkach, zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli túto službu poskytnúť.

3. Ste povinný poskytnúť údaje? Máte právo namietať proti spracovaniu?

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač automaticky odošle informácie podľa článku 1 ods. 1 na náš server. Takéto údaje môžete voľne prenášať. Bez poskytnutia takýchto údajov vám nedokážeme poskytnúť požadovaný obsah.
Nie ste povinný umožniť nám používať vaše anonymizované údaje na meranie webového publika. Taktiež nie ste povinný umožniť nám používať vašu IP adresu na mapovanie s informáciami o vašej spoločnosti alebo odvetví.
Ak nás chcete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, môžete dobrovoľne poskytnúť údaje podľa časti 1 ods. 2. V kontaktnom formulári označíme povinné polia, ak také sú. Bez poskytnutia požadovaných údajov nám môžete zabrániť správne reagovať na vašu požiadavku a splniť ju.

4. Aký je právny základ spracovania?

Právnym základom spracovania podľa časti 2 je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnené záujmy sú určené podľa účelov uvedených v časti 2.

5. Akým príjemcom poskytujeme vaše údaje?

Údaje uvedené v časti 1 poskytujeme spracovateľom údajov v Európskej únii na účely určené v časti 2. Takýto spracovatelia údajov spracovávajú osobné údaje iba na základe našich pokynov a spracovanie sa uskutočňuje v mene nás. Nemáme v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny.

6. Ako chránime vaše osobné údaje?

Spoločnosť BASF zaviedla technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov pred náhodnou alebo nezákonnou zmenou, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Takéto opatrenia sa budú neustále zlepšovať v súlade s technologickým vývojom.

7. Používame na našej webovej stránke súbory cookie?

Pri návšteve našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našom bannere o cookie. Ďalším použitím našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Radi by sme vás informovali o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete súbory cookie odmietnuť.

(1)   Pre plynulú prevádzku a špecifické služby poskytované na našej webovej stránky sú dôležité tieto súbory cookie:

Cookie

Účel

Vymazanie

MBS_Cookie_Advice / BASF_Cookie_Advice_Name

Súbor cookie je nastavený a ukladaný len pri hodnote „true“, ak užívateľ klikol na tlačidlo OK v upozornení na cookie. V opačnom prípade súbor cookie neexistuje.

Bude vymazaný akonáhle zavriete prehliadač/jeden rok po vašej návšteve.

MBS_Country_Language_Selector / BASF_Country_Language_name

Súbor cookie je nastavený a ukladaný len pri hodnote "true", keď užívateľ klikne na hodnotu výberu v sekcii krajiny a jazyka, za predpokladu, že je aktívne ich automatické zobrazenie. V opačnom prípade súbor cookie neexistuje.

Bude vymazaný jeden rok po vašej návšteve.

__AntiXsrfToken

Tento súbor cookie a jeho hodnota sú obnovované pri každej relácii. Zaisťuje to, aby požiadavky boli vznesené z rovnakého prehliadača, aby sa zamedzilo neoprávnenej manipulácii. Podrobnejšie informácie: https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

ASP.NET_SessionId

Jedinečná relácia prehliadača. V súčasnej dobe je nutná len pri CAPTCHA.

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

fileDownload

Nastavené len ak dochádza k stiahnutiu dokumentu v rovnakom okne (cez skrytý iFrame).

Current query, then immediately in-validated

FedAuth

Zaisťuje zaprotokolovaný prístup po úspešnom prihlásení sa uživateľa.

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

[UserName]_userProject

Uloží konfiguráciu aktuálne zostaveného projektu, takže je ju možné neskôr odoslať na server. Okrem toho projekt zostáva zachovaný, takže nedôjde k jeho strate novo prichádzajúcimi na web.

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

[UserName]_tempData

Pri návšteve našich webových stránok prostredníctvom mobilného zariadenia, napr. inteligentného telefónu, sa zobrazí otázka, či chcete byť presmerovaný na  webovú stránku pre mobilné zariadenia. Tento súbor cookie uloží vaše rozhodnutie a zabezpečí, aby sa otázka, ktorej verzii webových stránok dávate prednosť znovu neopakovala. Dočasne uloží informácie o užívateľovi / stave účtu pre príslušnú manipuláciu s užívateľským rozhraním: informačný bulletin, zamknuté užívateľom, koncept pre správcu.

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

Idsrvauth
Idssrvauth

Zaistí zaprotokolovaný prístup po úspěšnom prihlásení sa užívateľa.

Súbor bude vymazaný akonáhle vymažete svoju medzipamäť. Ak bolo zvolené "zostať prihlásený": bude vymazaný jeden rok po vašej návšteve.

IdSrvUserLang

Uloží aktuálne zvolený jazyk, takže sa pri vašej najbližšej návšteve zobrazí znovu.

Bude vymazaný jeden rok po vašej návšteve.

wsfedsignout

Uloží návrat URL k externej aplikácii po úspešnom prihlásení alebo odhlásení počas rovnakej relácie.

Bude vymazaný, akonáhle vymažete medzipamäť alebo zavriete prehliadač.

(2)   Súbory cookie na meranie webového publika:

CookieÚčelVymazanie
ACOOKIE Tento súbor cookie umožňuje nástroju webovej analýzy Webtrends zhromažďovať anonymné informácie o používaní našej webovej stránky. Takéto anonymné informácie nám okrem iného ukazujú, koľko ľudí navštívilo našu webovú stránku, webové stránky, na ktorých boli používatelia tesne predtým, než skončili na našej webovej stránke a ktoré stránky navštívili. Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve
WT_FPC V predvolenom nastavení nástroj Webtrends sleduje návštevníkov v celej primárnej doméne a vo všetkých subdoménach. Robí sa to nastavením súboru cookie prvej strany vo vašej primárnej doméne s bodkou vpredu, čo umožňuje subdoménam čítať aj tento súbor cookie. Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve
IdSúbor cookie DoubleClick používame na zhromažďovanie údajov o interakciách používateľov so zobrazeniami reklám a inými funkciami reklamných služieb, ktoré súvisia s našou webovou stránkou. Bude vymazaný dva roky po vašej návšteve
utag_main Knižnica Tealium Tag Management vytvára a spravuje jediný súbor cookie s názvom utag_main. V rámci tohto súboru cookie je niekoľko zapracovaných hodnôt, ktoré sledujú reláciu anonymného návštevníka. Rovnako ako jedinečný identifikátor pre reláciu a časová známka Unix/Epoch v milisekundách.  Bude vymazaný jeden rok po vašej návšteve
D41IDTento súbor cookie od spoločnosti Dun and Bradstreet používame na odvodenie anonymných informácií o podnikoch, ktoré navštevujú naše webové stránky. Bude vymazaný jeden rok po vašej návšteve.
__hstc Hlavný súbor cookie na sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, utk (pozri nižšie), prvú časovú pečiatku (prvá návšteva), poslednú časovú pečiatku (posledná návšteva), aktuálnu časovú pečiatku (súčasná návšteva) a číslo relácie (zvyšuje sa pri každej následnej relácii). Bude vymazaný 2 roky po vašej návšteve.
 hubspotutk Tento súbor cookie sa používa na sledovanie identity návštevníka. Odosiela sa do HubSpot pri predložení formulára a používa sa pri odstraňovaní duplicitných kontaktov.
Bude vymazaný 10 rokov po vašej návšteve.
 __hsscTento súbor cookie sleduje relácie. Používa sa na určenie, či by sme mali zvýšiť hodnotu čísla relácie a časových pečiatok v cookie__hstc. Obsahuje doménu, viewCount (zvýšenie hodnoty pri každom  zobrazení stránky v relácii) a časovú pečiatku začiatku relácie. Bude vymazaný akonáhle zavriete prehliadač.
__hssrcKedykoľvek služba HubSpot zmení súbor cookie relácie, je nastavený aj tento súbor cookie. Nastavíme ho na hodnotu 1 a použijeme ho na zistenie, či používateľ reštartoval prehliadač. Ak tento súbor cookie pri správe cookies neexistuje, predpokladáme, že ide o novú reláciu.Bude vymazaný akonáhle zavriete prehliadač.
__hs_opt_outTento súbor cookie sa používa pre režim opt in v rámci zásad ochrany osobných údajov pre zapamätanie si, aby sa od užívateľa znovu nepožadoval súhlas s používaním cookies. Tento súbor cookie sa nastaví, keď dáte užívateľom možnosť režimu opt out pre cookies.Bude vymazaný 2 roky po vašej návšteve.
__hs_do_not_trackTento súbor cookie je možné nastaviť za účelom zamedzenia tomu, aby kód sledovania zaslal akékoľvek informácie do HubSpot. Nastavenie tohto cookie je odlišné od režimu opt out pre cookies, ktorý stále umožňuje zasielanie anonymných informácií do HubSpot.Bude vymazaný 2 roky po vašej návšteve.
__hs_testcookieTento súbor cookie sa používa na testovanie, či návštevník povolil podporu pre cookies.Bude vymazaný akonáhle zavriete prehliadač.
hsPagesViewedThisSessionTento súbor cookie sa používa na sledovanie zobrazení stránok v relácii.Bude vymazaný akonáhle zavriete prehliadač.
​hsfirstvisitTento súbor cookie sa používa na sledovanie prvej návštevy návštevníka.Bude vymazaný 10 rokov po vašej návšteve.

Nastavenia vášho prehliadača môžete použiť na to, aby ste sa rozhodli, ktoré súbory cookie prijať a odmietnuť. Pamätajte si, že ak odmietnete súbory cookie podľa časti 7 ods.1, pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky.

8. Aké máte práva?

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte určité práva, vrátane práva požadovať kópiu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame, ak nás o to požiadate písomne:

8.1. Právo na prístup: právo na prístup k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (napríklad informácie uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov);
8.2. Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu vašich osobných údajov;
8.3. Právo na vymazanie: známe aj ako „právo na zabudnutie“ a, jednoducho, vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov tam, kde neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na to, aby sme ich mohli ďalej používať. Toto nie je všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky. Napríklad máme právo aj naďalej používať vaše osobné údaje, ak je takéto použitie nevyhnutné pre splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
8.4. Právo na obmedzenie použitia vašich údajov: právo pozastaviť používanie vašich osobných údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať. Upozorňujeme, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom, môžete požiadať o obmedzenie iba na základe: (a) nesprávnosti údajov; (b) ak je naše spracovanie protizákonné a vy nechcete vaše osobné údaje vymazať; (c) potrebujete ich na právne nároky; alebo (d) ak už nepotrebujeme používať údaje na účely, na ktoré ich uchovávame. Ak je spracovanie obmedzené, vaše údaje môžeme stále uchovávať, ale nemusíme ich ďalej používať. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných informácií, aby sme zaistili rešpektovanie tohto obmedzenia v budúcnosti.
8.5. Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať si vaše osobné údaje, ktoré presúvame, kopírujeme alebo prenášame (ak je to technicky možné), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely v rôznych službách;
8.6. Právo namietať: právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane prípadu, kedy ich používame na naše oprávnené záujmy, priamy marketing;
8.7. Právo na informácie: máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje;
8.8. Právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli svoj súhlas na všetko, čo robíme s vašimi osobnými údajmi, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (aj keď to urobíte, to neznamená, že všetko, čo sme dovtedy robili s vašimi osobnými údajmi s vaším súhlasom je protiprávne).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, musíte však preukázať vašu totožnosť dvomi schválenými identifikáciami. Vynaložíme primerané úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou poskytovať, opravovať alebo vymazávať osobné údaje o vás v našich súboroch. Ak máte otázky alebo si chcete uplatniť akékoľvek vaše práva uvedené v tejto politike ochrany súkromia a/alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo nám napíšte a budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní. Kontaktné údaje nájdete v časti 10 nižšie. Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme ju mohli informovať. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo. Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým riešime sťažnosť, ktorú ste podali voči vašim osobným údajom, potom môžete sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

9. Kde môžete podať sťažnosť?

Sťažnosť máte právo podať u nášho pracovníka ochrany údajov (kontaktné údaje pozri nižšie) alebo u orgánu dohľadu, konkrétne v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Alebo sa môžete obrátiť na náš hlavný úrad na ochranu údajov:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Kto je prevádzkovateľ a pracovník ochrany údajov?

Prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov o ochrane údajov môžete nájsť tu.
Náš pracovník ochrany údajov je:

Alexandra Haug
Pracovníčka ochrany údajov spoločnosti BASF v EÚ
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

11. Ochrana súkromia detí

Táto webová stránka je určená osobám starším ako 18 rokov. Nesnažíme sa získavať údaje o osobách mladších ako 18 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webové stránky predkladať ani na nich uverejňovať žiadne údaje. Ak takáto osoba predloží osobné údaje prostredníctvom webových stránok, tieto údaje vymažeme hneď, ako nám bude známy ich vek, a následne ich nebudeme používať na žiadny účel.