Cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb využívajú naše stránky cookies. Cookies sú krátke textové súbory, využívané väčšinou webových lokalít, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač Vášho počítača alebo iného zariadenia a ktoré slúžia na prispôsobenie stránok Vašim preferenciám.

Kliknutím na "Potvrdiť" vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Viac informácií

Potvrdiť

Vylúčenie zodpovednosti

  1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.; všetky práva, ktoré sa týkajú stránky, alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú, prislúchajú spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
  2. Pre používateľa je webová stránka k dispozícii iba do tej miery zákonne prípustná "ako je uvedené", bez akejkoľvek (výslovnej alebo konkludentnej) záruky, prísľubu alebo ručenia. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. ručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo následkom využitia tejto webovej stránky, v zásade v zmysle zákonných ustanovení. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. však nenesie žiadnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nepreberá ručenie za nepriame, náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia alebo ako následok použitia tejto webovej stránky.
  3. Všetky informácie o výrobkoch, uverejnené prostredníctvom webovej stránky, alebo ostatné informácie poskytuje spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. s najlepším vedomím. Žiadne z týchto informácií, ak to zákon pripúšťa, nezakladajú ani záruku, ani prísľub alebo ručenie zo strany spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., ani používateľa nezbavujú realizácie vlastného výskumu a vlastných testov.
  4. Ak nie je inde uvedená odlišná písomná úprava, webovou stránkou a jej obsahom sa nemenia Všeobecné predajné podmienky spoločnosti Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., materiály a informácie.
  5. Spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. je oprávnená túto webovú stránku podľa vlastného uváženia a bez prevzatia akéhokoľvek ručenia bez predchádzajúceho oznámenia celkom alebo čiastočne pozmeniť a/alebo zastaviť jej prevádzku a je povinná webovú stránku aktualizovať.
  6. Umiestením odkazov na cudzie webové stránky ("Hyperlinky") si spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. neprivlastňuje ani webovú stránku, ani jej obsah. Ďalej spoločnosť Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prístupnosť tejto webovej stránky alebo jej obsahov. Hyperlinkové prepojenia na túto stránku sa uskutočňujú na vlastné riziko používateľa.
  7. Akékoľvek právne nároky alebo procesy, vyplývajúce z prepojenia s webovou stránkou alebo jej používania, podliehajú výkladu zákonov Slovenskej republiky, s výnimkou úprav medzinárodného civilného práva.