PRÍSADA PRE UDRŽATEĽNÉ TVRDNUTIE BETÓNU


Tvrdnutie betónu je nákladné a aj časovo náročné, najmä pri výrobe prefabrikátov, kde to je jeden z kľúčových procesov.

Spoločnosť fdu Betonwerke, jeden z najväčších výrobcov prefabrikovaných betónových prvkov v Nemecku, sa spolieha na Master X-Seed, unikátnu prísadu na urýchlenie tvrdnutia, ktorá skracuje doby tvrdnutia na polovicu, redukuje náklady na energie a znižuje emisie CO2.

Thomas Beike

„Pri výrobe prefabrikátov ide vždy o minimalizáciu doby tvrdnutia!“

Thomas Beike, výkonný riaditeľ spoločnosti fdu Betonwerke

fdu Betonwerke, Nemecko

Spoločnosť fdu Betonwerke je jedným z najväčších výrobcov prefabrikovaných betónových prvkov v Nemecku. Výroba na čas si žiada jednoduché a spoľahlivé postupy. „Každý stavebný projekt je iný,“ hovorí generálny riaditeľ Thomas Beike. Jedným z najväčších problémov v tomto priemysle je optimalizovať časovú a energetickú náročnosť procesu tvrdnutia betónu: „Chceli sme proces urýchliť, byť flexibilnejší a zvýšiť produkciu,“ vysvetľuje Thomas Beike. Spoločnosť fdu Betonwerke má na to odpoveď: pomôže nová prísada do betónu urýchľujúca tvrdnutie Master X-Seed z Master Builders Solutions.

Quantified Sustainable Benefits


Vďaka použitiu revolučnej prísady Master X-Seed dosiahla spoločnosť fdu Betonwerke významný vyčísliteľný udržateľný prínos v mnohých svojich závodoch, vrátane:

50%
Rýchlejšie tvrdnutie betónu

Master X-Seed urýchľuje proces tvrdnutia. To vedie k zvýšeniu obrátkovosti formy. Produkcia pôvodných liniek sa dá významne zvýšiť. *Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutočnom prípade zo závodu na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov fdu Betonwerke, Nemecko.

15%
Nižšie náklady na energiu

Vysoká počiatočná pevnosť sa dosiahne aj pri bežných teplotách, čo znižuje potrebu energeticky náročného dodatočného ohrievania. *Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutočnom prípade zo závodu na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov fdu Betonwerke, Nemecko.

10%
Znížená uhlíková stopa

Zníženie uhlíkovej stopy vďaka optimalizácii množstva spojiva v betóne. *Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutočnom prípade zo závodu na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov fdu Betonwerke, Nemecko.

„Uhlíková stopa sa výrazne znížila.“

Thomas Beike, výkonný riaditeľ spoločnosti fdu Betonwerke

Naše vyrobené betónové prvky obvykle musia zostať v ohrievacej komore dvanásť hodín, aby dosiahli požadované vlastností. „To je náročné na čas, energiu a peniaze,“ hovorí Thomas Beike. Master X-Seed je vylepšená urýchľujúca prísada, ktorá sa pridáva do čerstvej betónovej zmesi. Kryštály v prísade urýchľujú počiatočný vývoj pevností betónu. „Dobu tvrdnutia sme znížili z dvanástich na šesť hodín,“ vysvetľuje T. Beike. Prvky sa dajú odformovať oveľa skôr a môžu sa expedovať na stavenisko omnoho rýchlejšie. „Uhlíková stopa sa tiež výrazne znížila,“ dodáva.

„Sami seba vidíme ako poskytovateľa riešení.“

Karsten Diehl, obchodný riaditeľ Master Builders Solutions severné Nemecko

Betón je jeden z najčastejšie používaných stavebných materiálov na svete. „Je flexibilný, robustný a dá sa akokoľvek vytvarovať,“ hovorí obchodný riaditeľ a odborník spoločnosti Master Builders Solutions Karsten Diehl. So svojím tímom podporuje spoločnosť fdu Betonwerke tým, že skúša vlastnosti v prevádzke a kontroluje výrobu betónových zmesí. Vie, že betón je aj náročný materiál: „Jeho krehkosť, zložitý proces tvrdnutia a sezónne varianty vyžadujú individuálne riešenie.“ Thomas Beike a Karsten Diehl spoločne pracujú ako blízki partneri niekoľko rokov, aby zvládli každodenné výzvy výroby prefabrikátov a zaistili včasnú výrobu. „Dodávame viac než výrobky,“ hovorí Karsten Diehl, „sami seba vidíme ako poskytovateľa riešení.“

Foto 1 z 7

Foto 2 z 7

Foto 3 z 7

Foto 4 z 7

Foto 5 z 7

Foto 6 z 7

Foto 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VÝROBKU MASTER X-SEED


Pre ďalšie detaily výrobku Master X-Seed a ďalšie výrobky Master Builders Solutions choďte na:

VIAC

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: