VYSOKOÚČINNÁ SUPERPLASTIFIKAČNÁ PRÍSADA PRE JEDNODUCHÚ APLIKÁCIU BETÓNU


Pri výstavbe železničného tunela „Tunnel de Champel“ v Ženeve, Švajčiarsko, sa spoločnosť Marti Tunnelbau spoliehala na produkt MasterEase od Master Builders Solutions. Vďaka tejto jedinečnej superplastifikačnej prísade sa dá striekaný betón ľahko čerpať, má dlhšiu dobu udržania konzistencie a optimálnej spracovateľnosti.

Produkt MasterEase je kompatibilný so širokou škálou typov cementu a preto môže Marti Tunnelbau používať cement, ktorý je ekonomicky výhodnejší a zároveň tak znižovať emisie CO2, ako aj náklady.

„Zmena druhu cementu nám umožnila znížiť náklady a dosiahnuť šesťpercentné zníženie množstva emisií CO2.”

Fabien Cerf, vedúci predaja ženevskej pobočky firmy Holcim Schweiz

Spoločnosť Marti Tunnelbau v Ženeve, Švajčiarsko

„Tunnel de Champel” je súčasťou novej železničnej trate CEVA, ktorá by mala od roku 2019 spájať hlavnú stanicu v Ženeve s francúzskym mestom Annemasse. V priebehu stavebných prác sa špecialista na podzemné staviteľstvo spoločnosti Marti Tunnelbau rozhodol zmeniť druh cementu. Znamenalo to určité ťažkosti: „Kombinácia nového cementu a starej superplastifikačnej prísady spôsobovala problémy kvôli krátkej dobe spracovateľnosti. Už po hodine nebol betón dostatočne tekutý,” spomína hlavná stavbyvedúca, Nicole Kölbener. René Bolliger, vedúci divízie Podzemného staviteľstva spoločnosti Master Builders Solutions pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko odporučil staviteľom tunela a dodávateľovi cementu, firme Holcim Schweiz, pridať superplastifikačnú prísadu MasterEase: „Pomocou MasterEase je možné zhotoviť betón s nízkou viskozitou, ktorý je menej lepivý a dá sa optimálne čerpať a spracovať. Rovnako aj jeho tvrdnutie po nastriekaní je homogénne, čo je pre našich zákazníkov veľmi dôležité.”

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Pri aplikácii superplastifikačnej prísady MasterEase dosiahla spoločnosť Marti Tunnelbau značné kvantifikovateľné úspory. Konkrétne údaje:

o 6 %
nižšie emisie CO2

Využitie cementárne v blízkosti stavby znížilo prepravné vzdialenosti. *Údaje sú prevzaté zo špecifickej prípadovej štúdie zhotovenej spoločnosťou Marti Tunnelbau, Švajčiarsko.

o 5 %
vyššia ziskovosť

MasterEase umožnil prechod na ekonomicky výhodnejší druh cementu vyrábaný v bezprostrednej blízkosti staveniska. *Údaje sú prevzaté zo špecifickej prípadovej štúdie zhotovenej spoločnosťou Marti Tunnelbau, Švajčiarsko.

4 -násobné
predĺženie doby spracovateľnosti

MasterEase zaisťuje optimálnu tekutosť betónu, čím sa predlžuje doba spracovateľnosti z jednej hodiny na štyri. *Údaje sú prevzaté zo špecifickej prípadovej štúdie zhotovenej spoločnosťou Marti Tunnelbau, Švajčiarsko.

„Pomocou produktu MasterEase je možné vyrobiť betón s nízkou viskozitou, ktorý sa dá ľahko čerpať a optimálne spracovať.”

René Bolliger, vedúci divízie Podzemného staviteľstva spoločnosti Master Builders Solutions pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko

Fabien Cerf, vedúci predaja ženevskej pobočky firmy Holcim Schweiz, je s novou betónovou zmesou mimoriadne spokojný „Teraz vznikla optimálna situácia, kedy cement prichádza z cementárne vzdialenej len niekoľko kilometrov.” Nie je už nutná preprava cementu zo starej cementárne, ktorá bola vzdialená 350 kilometrov. „Výmena druhu cementu umožnila zníženie nákladov a dosiahnutie šesťpercentného zníženia emisií CO2,” hovorí Fabien Cerf.

„MasterEase pre nás predstavuje produkt, ktorý má v spojení s používaným betónom mimoriadnu účinnosť.”

Nicole Kölbener, hlavná stavbyvedúca spoločnosti Marti Tunnelbau

Nicole Kölbener je optimistická, aj čo sa týka konečného výsledku: „MasterEase pre nás predstavuje produkt, ktorý má v spojení s používaným betónom mimoriadnu účinnosť.” Striekaný betón je možné aplikovať plynulo a doba spracovateľnosti sa predĺžila z jednej hodiny na štyri. „Vďaka produktu MasterEase sme schopní zvýšiť našu ziskovosť o päť percent,” hovorí Nicole Kölbener. Podľa René Bolligera ukazuje úspešný výsledok tohto projektu, aká je dôležitá úzka spolupráca všetkých partnerov zúčastnených na projekte: „A v tom je naša sila. Pomáhame našim zákazníkom priamo tam, kde je to nutné, a sme kedykoľvek k dispozícii. Vďaka tomu sme schopní spolupracovat aj v náročných situáciách a nájsť najlepšie riešenie.”

Foto 1 z 7

Foto 2 z 7

Foto 3 z 7

Foto 4 z 7

Foto 5 z 7

Foto 6 z 7

Foto 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VÝROBKOCH MASTEREASE


Pre ďalšie detaily výrobkov MasterEase a ďalšie výrobky Master Builders Solutions choďte na:

VIAC

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: