Optimalizovaná reológia betónu pre efektívnejšiu výrobu prefabrikátov


Rakúska spoločnosť Systembau Eder je hrdá na viac ako 120 rokov skúseností v oblasti výroby tehál a betónu. Prísada MasterEase spoločnosti Master Builders Solutions významne zvýšila produktivitu a kvalitu spracovania betónu.

MasterEase je priekopnícky nový superplastifikátor, ktorý výrazne zlepšuje reologické vlastnosti betónu. Nová technológia umožňuje s úsporou zdrojov optimalizovať betónové zmesi a vytvárať vysokokvalitné betónové povrchy - čo sú vlastnosti, z ktorých má Systembau Eder veľký úžitok, práve pri výrobe náročných prefabrikátov.

„Zvýšenie počiatočnej pevnosti umožňuje dva betónové cykly denne, ak je to potrebné.”

Franz Josef Eder, generálny riaditeľ Systembau Eder

Systembau Eder v Peuerbachu, Rakúsko

Skupina Eder vyrába okrem iného prefabrikované pivnice, prefabrikované schodiská a dvojplášťové systémy z betónu, a tým poskytuje spolu s výrobou tehál základ pre vysokokvalitnú hrubú stavbu od pivnice až po strechu. Podľa želaní zákazníkov je možné zhotoviť aj náročné individuálne betónové dielce. „Tieto individuálne požiadavky zákazníkov,“ hovorí generálny riaditeľ Franz Josef Eder, “ vyžadujú použitie mnohých rôznych druhov debnení: drevených, oceľových alebo plastových. Betón musí byť vhodný pre všetky tieto druhy debnení, čo nie je samozrejmosť.”
„S MasterEase to zvládame veľmi dobre. Všade dosahujeme rovnomernú kvalitu, ostré hrany a bezpórovitosť. To naši zákazníci očakávajú.”

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Spoločnosť Systembau Eder dosiahla vďaka použitiu MasterEase významné kvantifikovateľné a udržateľné prínosy. V číslach:

100%
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Zvýšením počiatočnej pevnosti betónu sa zdvojnásobí ziskovosť. *Údaje vychádzajú zo skutočných hodnôt v spoločnosti Systembau Eder v Peuerbachu, Rakúsko

50%
MENEJ ODPADU

MasterEase zaručuje rovnomernú kvalitu, ostré hrany a žiadne póry aj v zložitých prefabrikovaných prvkoch. *Údaje vychádzajú zo skutočných hodnôt v spoločnosti Systembau Eder v Peuerbachu, Rakúsko

20%
NIŽŠIA SPOTREBA ENERGIE

Zlepšením reologických vlastností betónu MasterEase znižuje opotrebovanie a oter počas miešania, čím sa proces stáva energeticky efektívnejším. *Údaje vychádzajú zo skutočných hodnôt v spoločnosti Systembau Eder v Peuerbachu, Rakúsko

„MasterEase významne prispieva k našej ziskovosti.”

Franz Josef Eder, generálny riaditeľ Systembau Eder

Systembau Eder dokáže s MasterEase ľahko splniť aj neobvyklé požiadavky zákazníkov:
„Naši zákazníci stále častejšie požadujú farebný betón. Alebo úpravy povrchu ako napr. pieskovanie. A tu je MasterEase pre nás skutočne perfektný.“ Franz Josef Eder obzvlášť oceňuje výrazne vyššiu hospodárnosť MasterEase vďaka extrémne malému odpadu. „V podstate je to v rozsahu promile a ak je to potrebné, môžeme mať dva betónové cykly vďaka rýchlemu vytvrdzovaniu.”

„MasterEase odstránil lepivosť. A povrch naozaj vyzerá skoro ako sklenený povrch.”

Wolfgang Marisch technický poradca, Master Builder Solutions

Pri výrobe betónových prefabrikátov je lepivý betón nevýhodou. MasterEase znižuje viskozitu, zlepšuje reológiu a zefektívňuje výrobu, čo potvrdzuje technický poradca Master Builder Solutions, Wolfgang Marisch: „Nie je tam žiaden odpor, pretože betón nie je lepivý.“ S MasterEase sa môžu odlievať aj veľmi komplikované betónové diely, ako zdôrazňuje Marisch: „Prv bolo potrebné vibrovanie a napriek tomu sme nedosiahli pekné hrany a rohy. Teraz, s reológiou MasterEase, zatečie betón do každého kúta, do každej škáry.”

A nielen výsledky sú optimalizované, ale tiež, ako ubezpečuje Marisch, aj výroba: „Výhodou je, že stroje sa môžu používať dlhšie, pretože oter a opotrebovanie sú menšie. Vo všetkých miešacích zariadeniach je menší odpor, všetko sa ľahšie spracováva.“ MasterEase tak zaisťuje dokonalé výsledky a šetrí čas a peniaze.

Foto 1 z 6

Foto 2 z 6

Foto 3 z 6

Foto 4 z 6

Foto 5 z 6

Foto 6 z 6


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VÝROBKOCH MASTEREASE


Pre ďalšie detaily výrobkov MasterEase a ďalšie výrobky Master Builders Solutions choďte na:

VIAC

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: