OCHRANA PRED KORÓZIOU NANÁŠANÁ NA POVRCH


Fundació Joan Miró je jedným z najzaujímavejších múzeí v Barcelóne. Avšak bezprostredná blízkosť Stredozemného mora spôsobila vážne poškodenie výstuže železobetónových konštrukcií koróziou.

Namiesto spoliehania sa na bežný spôsob opravy a uzatvorenia múzea na dlhú dobu sa Fran Talavera, projektový manažér múzea Fundació Joan Miró, spoľahol na popredný produkt na opravy a ochranu pred koróziou: MasterProtect 8000 CI značky Master Builders Solutions.

Fran Talavera

„Joan Miró plánoval miesto pre zachovanie svojho umeleckého odkazu.“

Fran Talavera, projektový manažér múzea Fundació Joan Miró

Fundació Joan Miró, Barcelona, Španielsko

Fundació Joan Miró je so svojím kubistickým, bielym a moderným dizajnom jedným z najzaujímavejších múzeí v Barcelóne. Avšak blízkosť mora a kvalita betónu spôsobili vážne poškodenie koróziou. „V roku 2005 sme museli zvážiť celkovú opravu,“ spomína Fran Talavera, projektový manažér múzea Fundació Joan Miró. „Namiesto uzatvorenia múzea na dlhú dobu sa našlo nové a lepšie riešenie,“ hovorí: MasterProtect 8000 CI. Inhibítor korózie sa na fasádu ľahko nanášal a ochránil tak betónový podklad – a zvýšil životnosť budovy.

Quantified Sustainable Benefits


Múzeum získalo vďaka použitiu inhibítora významný kvantifikovaný udržateľný prínos. Fakty:

>10 rokov
Dlhšia životnosť

Rozsiahlym monitorovaním a zdokumentovaním úrovne korózie počas posledných desiatich rokov sa dosiahli vynikajúce výsledky. Po 10 rokoch je konštrukcia proti korózii stále v pasivovanom stave vďaka riešeniu od Master Builders Solutions. *Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutečnom prípade múzea Fundació Joan Miró v Barcelóne v Španielsku.

60%
Zníženie nákladov

Zníženie nákladov o viac než 60%, pretože úplné odstránenie poškodeného betónu už nebolo nutné. Ušetrilo sa 180 000 kg pevného odpadu! *Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutočnom prípade múzea Fundació Joan Miró v Barcelóne v Španielsku.

70%
Kratšie prestoje

Znížená doba prestojov: Rýchla a jednoduchá aplikácia nástrekom pre rýchly návrat do prevádzky. Špeciálne zloženie umožňuje ušetriť viac než 40 t emisií CO2!*Poskytnuté údaje sa zakladajú na skutečnom prípade múzea Fundació Joan Miró v Barcelóne v Španielsku.

„Použitie produktu MasterProtect 8000 CI bolo prekvapivo jednoduché.“

Fran Talavera, projektový manažér múzea Fundació Joan Miró

„Aplikácia produktu MasterProtect 8000 CI bola prekvapivo jednoduchá s mimoriadnymi výsledkami,“ hovorí Talavera. V múzeu Fundació Joan Miró zostali náklady na renováciu cca 60 % pod nákladmi na celkovú modernizáciu a doba nečinnosti sa skrátila o 70 %. Účinné riešenie ochrany proti korózii navyše predĺžilo dobu medzi renovačnými cyklami pre ďalšiu podstatnú úsporu po dobu životnosti budovy. To bol dôležitý rozhodovací faktor. Ako poznamenáva zodpovedný špecialista / realizátor a výkonný riaditeľ spoločnosti CONTRACTA S.L. Josep Martínez: „Nielenže budovu vraciame do pôvodného stavu, ale musíme tiež myslieť na udržateľnosť budovy samotnej.“

„Dokonca aj po desiatich rokoch vidíme, že korózia sa zastavila.“

Luis Carlos Mendoza, manažér trhu Master Builders Solutions Iberia

Inhibítor korózie MasterProtect 8000 CI nie je krátkodobé riešenie, ako vysvetľuje manažér trhu spoločnosti Master Builders Solutions Luis Mendoza: „Aj dnes, po desiatich rokoch, vidíme, že korózia sa zastavila a že zákazník skutočne dosiahol to, čo očakával – čo bola ochrana budovy v svojej pôvodnej podobe.“ S inhibítorom korózie neboli ušetrené len náklady. „Predovšetkým zásah umožnil významne znížiť hladinu hluku, prašnosť a nepríjemnosti pre návštevníkov,“ hovorí Fran Talavera.

Foto 1 z 7

Foto 2 z 7

Foto 3 z 7

Foto 4 z 7

Foto 5 z 7

Foto 6 z 7

Foto 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VÝROBKU MASTERPROTECT 8000 CI


Pre ďalšie detaily výrobku MasterProtect 8000 CI a ďalšie výrobky Master Builders Solutions choďte na:

VIAC

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: