NOVÁ PRÍSADA DO BETÓNU PRE PROBLEMATICKÉ PIESKY


Ílovité jemné kamenivo bolo prv považované za nevhodné na výrobu kvalitného betónu. V súčasnosti to však už neplatí. Použitím novej prísady do betónu MasterSuna SBS z portfólia Master Builders Solutions je teraz možné zmeniť pre betón predtým nevhodné piesky na hodnotnú surovinu. Napríklad výrobca betónu BRONZO PERASSO v Marseille, Francúzsko, nemusí dopravovať piesok zo vzdialených miest. Znižujú sa tým náklady na piesok a dopravu a emisie CO2 ročne klesnú až o 25 %.

MasterSuna SBS teraz umožňuje oveľa väčšie využitie existujúcich ložísk. Navyše sa môže znížiť premývanie a prvotná úprava miestneho kameniva, čím sa zvýši ekonomická hodnota pieskovne.

„Asi 10 % nášho jemného kameniva sa nemohlo použiť na výrobu vysoko kvalitného betónu, pretože malo vysoký obsah ílu.”

Stéphane Martin, vedúci technickej diviíze Pieskovne a materiály, BRONZO PERASSO

BRONZO PERASSO, Marseille, Francúzsko

Francúzsky výrobca betónu, BRONZO PERASSO, prevádzkuje 3 pieskovne v oblasti Marseille. zoznam referenčných budov je impozantný, zahŕňa napríklad futbalový štadión Vélodrome a diaľnicu Rocade L2 v Marseille. Je tu však jeden problém: „Naše jemné kamenivo je asi z 10% z hľadiska výroby betónu problematické a nie je ho možné použiť na výrobu kvalitného betónu kvôli vysokému obsahu ílu”, vysvetľuje Stéphane Martin, vedúci technickej divízie Pieskovne a materiály v závode Sainte-Marthe. „ Aby sa nahradila strata materiálu, museli sme privážať jemné kamenivo z iného závodu, čo malo za následok vyššie výrobné náklady a nákladnejšiu dopravu.“ Tím Master Builders Solutions vykonal intenzívny výskum, aby našiel riešenie. Predstavil MasterSuna SBS, prísadu do betónu s inovatívnou molekulovou štruktúrou. MasterSuna SBS mení drobné kamenivo s ílovitými časticami na užitočnú surovinu umožňujúcu vhodnú úpravu betónovej zmesi.

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS


Využitím inovatívnej technológie MasterSuna SBS, dosiahla spoločnosť BRONZO PERASSO v pieskovni Sainte-Marthe v Marseille značné kvantifikované udržateľné hodnoty, vrátane:

35%
ZNÍŽENIE nákladov na piesok o 35 %

Pretože je možné použiť všetko jemné kamenivo, nie je nutné nakupovať ani skladovať žiadne alternatívne materiály, aby sa vyhovelo požadavkám na výrobu kvalitného betónu. Tým sa ušetria finančné prostriedky.

25 ton
o 25 ton menej emisií CO2 ročne

Pretože už nie je nutné dopravovať piesok.

nula
Nie je nutná doprava piesku

Vďaka produktu MasterSuna SBS nie je nutné dopravovať žiadne dodatočné jemné kamenivo zo vzdialených miest a počet výjazdov kamiónov na cestách sa tak zníži. Prispieva to k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a udržateľnosti životného prostredia. *Uvedené číselné údaje vychádzajú z reálnych údajov vyrobcu betónu BRONZO PERASSO v Marseille, Francúzsko

„Vďaka produktu MasterSuna SBS už nemáme nevhodné jemné kamenivo.”

Stéphane Martin, vedúci technickej divízie Pieskovne a materiály, BRONZO PERASSO

V pieskovni Sainte-Marthe zvyšuje MasterSuna SBS hodnotu až na 12 000 ton miestneho piesku ročne a znižuje celkové náklady o 35 %. „Vďaka produktu MasterSuna SBS už nemáme nevhodné jemné kamenivo. Môžeme spracovať 100 % jemného kameniva, čím sa zvyšuje životnosť pieskovne,” vysvetľuje Stéphane Martin. Okrem ekonomických výhod je tu aj výhoda pre životné prostredie. „MasterSuna SBS nám umožnil znížiť dopad na životné prostredie spôsobený dopravou, pretože už nemusíme dovážať jemné kamenivo z iných miest,” hovorí Stéphane Martin. „Znamená to, že môžeme znížiť počet vozidiel smerujúcich do oblasti Marseille o 1 000 ročne.”

„MasterSuna SBS znamená najúčinnejšie využitie dostupných zdrojov.”

Anthony Binet, manažér pre prísady do betónu pre oblasť Juhovýchod, Francúzsko

Anthony Binet, manažér pre prísady do betónu pre oblasť Juhovýchod, Francúzsko, sa zúčastnil vývoja MasterSuna SBS od samého začiatku. „Koncept MasterSuna SBS sme vyvinuli s podporou spoločnosti BRONZO PERASSO Group, čo sa týka špecifikácií pieskov a prevádzkových skúšok. Je úžasné, že sa nám podarilo nájsť riešenie pre problematické piesky a že sme mohli tento problém zvládnuť v úzkej spolupráci s naším zákazníkom”, hovorí. „MasterSuna SBS umožňuje využitie existujúcich zásob v oveľa väčšej miere.” Pretože je možné minimalizovať pranie a predčistenie miestneho piesku v pieskovni, jeho cena sa tým optimalizuje. Zároveň je možné znížiť počet nových pieskovní, ktoré by museli vzniknúť. „MasterSuna SBS znamená najefektívnejšie riešenie dostupných zdrojov piesku," konštatuje Anthony Binet.

Foto 1 z 7

Foto 2 z 7

Foto 3 z 7

Foto 4 z 7

Foto 5 z 7

Foto 6 z 7

Foto 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

ĎALŠIE INFORMÁCIE O VÝROBKU MASTERSUNA SBS


Pre ďalšie detaily výrobku MasterSuna SBS a ďalšie výrobky Master Builders Solutions choďte na:

VIAC

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: