Udržateľné revolučné riešenie v stavebníctve


Betón je najčastejšie používaným materiálom v stavebníctve. Dostupnosť vysokokvalitných prírodných kamenív potrebných na výrobu betónu sa však znižuje.

S MasterSuna RCA vstupuje do hry inovatívna technológia. Riešenie s patentovanou prísadou umožňuje vyrábať betón so 100 % recyklovaným kamenivom, bez ohrozenia spracovateľnosti. Využívanie prírodných zdrojov je tak výrazne obmedzené.

„S prísadou MasterSuna RCA sme schopní vyrábať betónové zmesi zo 100 % recyklovaného kameniva.“

- Jiří Fiala, vedúci technologického oddelenia, ERC-TECH

Olomouc, Česká republika

Prírodné kamenivo je dôležitou zložkou pri výrobe betónu. Ľahká dostupnosť vysokokvalitných prírodných kamenív však v posledných rokoch klesla. Ťažba kameniva má navyše zásadný vplyv na krajinu a okolité ekosystémy aj človeka. Prielom teraz prináša inovatívny pilotný projekt v Českej republike. Stavební odborníci zo spoločností Skanska, ERC-TECH a Master Builders Solutions si spoločne stanovili cieľ nahradiť prírodné kamenivo recyklovaným, čím sa vyrieši večný problém pri výrobe betónu a bude dosiahnutý udržateľný výkon na základe obehového hospodárstva.

Quantified Sustainable Benefits


Využitie novej prísady MasterSuna RCA ponúka spoločnosti Skanska nemalé kvantifikovateľné udržateľné výhody. Vyjadrené v číslach:

15%
ZNÍŽENIE NÁKLADOV

Nižšie náklady na betón vďaka optimalizovanému využívanie surovín.** Uvedené údaje sú založené na skutočnom prípade zo spoločnosti Skanska v spolupráci s ERC-TECH, Česká republika.

10%
ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2

Vzhľadom k tomu, že recyklované kamenivo sa často nachádza v blízkosti miest, skracujú sa prepravné vzdialenosti.** Uvedené údaje sú založené na skutočnom prípade zo spoločnosti Skanska v spolupráci s ERC-TECH, Česká republika.

120 minut
SPRACOVATEĽNOSŤ

Tým je zaistený dostatok času na spracovanie betónu, a to pri zachovaní rovnakej kvality.** Uvedené údaje sú založené na skutočnom prípade zo spoločnosti Skanska v spolupráci s ERC-TECH, Česká republika.

„Našou filozofiou je nahradiť prírodné kamenivo recyklovaným kamenivom.”

Bohuslav Slánský, vedúci technického vývoja a inovácií, Skanska Stredná Európa

Bohuslav Slánský vedie technický vývoj v spoločnosti Skanska Stredná Európa, jednej z popredných stavebných spoločností v Európe. „Recyklované kamenivo je zo svojej podstaty pórovitejšie a nasiakavejšie,“ hovorí Slánský, „čo ovplyvňuje konzistenciu betónu z neho vyrobeného a jeho spracovateľnosť.“ Preto Skanska vyžaduje špeciálnu prísadu. Patentované superplastifikačné prísady MasterSuna RCA sú optimalizované pre výrobu betónu až do 100 % recyklovaného kameniva. „To možno získať z odpadových materiálov, ako sú tehlové zmesi, drvený betón alebo keramika, bez ďalšieho použitia piesku alebo štrku,“ dodáva Jiří Fiala, vedúci technologického oddelenia ERC-TECH. Spracovávajú sa podľa špeciálneho postupu vyvinutého spoločnosťou ERC-Tech.

„Znižujú sa škody na životnom prostredí a krajina zostáva zachovaná pre budúce generácie.”

Vladislav Trefil, market manager, Master Builders Solutions pre Českú republiku a Slovensko

MasterSuna RCA je jednou z najnovších inovácií od Master Builders Solutions. "Jedinečnosť prísady MasterSuna RCA spočíva v tom, že teraz môžeme zlepšiť konzistenciu betónu a garantovať dobu spracovateľnosti až 120 minút, čo doteraz nebolo možné," vysvetľuje Vladislav Trafil. Výhody tohto produktu boli preukázané v niekoľkých pilotných projektoch. "Keď sme sa pokúsili vypočítať úspory materiálu, došli sme k úsporám medzi 10 a 20 %," potvrdzuje Bohuslav Slánský. Zároveň sa znížili emisie CO2 až o 10 %, pretože zdroje recyklovateľného stavebného odpadu sa často nachádzajú v mestských oblastiach, čím sa skracujú prepravné vzdialenosti.

Foto 1 z 7

Foto 2 z 7

Foto 3 z 7

Foto 4 z 7

Foto 5 z 7

Foto 6 z 7

Foto 7 z 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: