Inovácia, ktorá šetrí čas


Aplikácia tradičných suchých poterov je náročná na čas a pracovnú silu. Technológia pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions je prelomovou inováciou a bola zvolená výrobcom transportbetónu RAK-BUD v poľskom Bialystoku, pretože umožňuje zníženie nákladov, optimálnu reológiu a predĺženú dobu spracovateľnosti.

„Hlavnou výhodou, ktorú na stavbe vidím je to, že práce prebiehajú veľmi rýchlo.”

- Adam Sawicki, riaditeľ Jagiellonian Apartments, RS Budownictwo

Jagiellonian Apartments, Poľsko

RS Budownictwo je vysoko špecializovaný dodávateľ bytových komplexov. Je zodpovedný za výstavbu Jagiellonian Apartments, piatich moderných viacpodlažných bytových komplexov v poľskom Bialystoku. Pre prízemnú časť tretej budovy, kde sa nachádzajú obchody, sme hľadali inovatívne riešenie pre aplikáciu poterov, ktoré by bolo menej náročné na čas a pracovnú silu, ale zároveň by spĺňalo najvyššie štandardy kvality. Dodávateľ hotového betónu v tomto projekte, spoločnosť RAK-BUD, predstavil cementový poter, ktorý bol navrhnutý a vyrobený pomocou najnovšej technológie pre samonivelizačné potery SLS, ktorú vyvíja a skúša s divíziou Master Builders Solutions.

Quantified Sustainable Benefits


S použitím novej technológie pre samonivelizačné potery SLS C10 od Master Builders Solutions dosiahol dodávateľ RAK-BUD významné merateľné výhody pre udržateľnosť. V číslach:

1/10
DOBY VÝSTAVBY

Vďaka optimálnej tekutosti a predĺženej doby spracovateľnosti je produktivita na maximálnej úrovni. ** Uvedené údaje vychádzajú z reálneho prípadu spoločnosti RAK-BUD v komplexe Jagiellonian Apartment v poľskom Bialystoku.

40%
RÝCHLEJŚÍ VÝVOJ PEVNOSTÍ

Vývoj počiatočnej pevnosti umožňuje rýchlejší progres projektu. ** Uvedené údaje vychádzajú z reálneho prípadu spoločnosti RAK-BUD v komplexe Jagiellonian Apartment v poľskom Bialystoku.

20%
ZNÍŽENIE UHLÍKOVEJ STOPY

V porovnaní s tradičnými metódami presvedčí cementový poter pripravený technológiou pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions optimalizovaným obsahom spojiva a zníženou hrúbkou. ** Uvedené údaje vychádzajú z reálneho prípadu spoločnosti RAK-BUD v komplexe Jagiellonian Apartment v poľskom Bialystoku.

„S technológiou pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions vstupujeme na úplne nový trh.”

Radosław Raczkowski, spolumajiteľ spoločnosti RAK-BUD

Napriek značnému množstvu potrebného času a kvalifikovanej pracovnej sily na trhu stále dominuje tradičná metóda poteru suchou zmesou. Odborníci z divízie Master Builders Solutions vyvíjali samonivelizačný poter, ktorý by nahradil tradičné metódy. Vyvinuli celý rad produktov zahŕňajúcich jedinečnú superplastifikačnú prísadu MasterEase, ktorá umožňuje vynikajúcu reológiu poteru, nový produkt pre kontrolu zmrašťovania MasterLife SLS 200, vysokovýkonné mikropropylénové vlákna pod produktovou značkou MasterFiber a prostriedky na ošetrovanie betónu MasterKure. „Vďaka cementovému poteru s inovatívnou technológiou pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions vstupujeme na úplne nový trh,“ vysvetľuje Radosław Raczkowski. Okrem toho zhotovenie poterov technológiou pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions nevyžaduje dodatočné miesto na stavbe ani rozsiahle vyrovnávanie hornej vrstvy alebo dodatočné tesnenie. Adam Sawicki, riaditeľ Jagiellonian Apartments, RS Budownictwo, vidí hlavnú výhodu v rýchlejšom vývoji počiatočných pevností, ktorý umožnil rýchlejšie dokončiť celú aplikáciu poterov počas druhého dňa. „Urýchľuje to celý proces výstavby a pomôže nám vysporiadať sa s napätými časovými harmonogramami,“ zdôrazňuje.

„Je potrebných menej pracovníkov a súčasne sa zlepší kvalita povrchu.”

Tomasz Moskal, obchodný riaditeľ divízie Prísady do betónov, spoločnosť Master Builders Solutions, Poľsko

Cementový poter zhotovený inovatívnou technológiou pre samonivelizačné potery SLS od Master Builders Solutions umožňuje zrýchlenie výstavby. Poskytuje zmesi optimálnu tekutosť a predĺženú spracovateľnosť. „Preto je potrebných menej pracovníkov a súčasne sa zvyšuje kvalita povrchu,“ vysvetľuje Tomasz Moskal, obchodný riaditeľ divízie Prísady do betónov v spoločnosti Master Builders Solutions v Poľsku. Pri použití tradičnej zmesi suchého poteru je potrebných päť pracovníkov, aby počas jedného dňa položili 100 až 150 metrov štvorcových za jeden deň, zatiaľ čo technológiou SLS od Master Builders Solutions môžu plochu 1 000 metrov štvorcových pokryť len traja pracovníci. Okrem toho bol optimalizovaný obsah spojiva v betónovej zmesi a bola znížená hrúbka, čím sa znížila celková uhlíková stopa na meter štvorcový o 20 % v porovnaní s tradičnými potermi.

Foto 1 ze 7

Foto 2 ze 7

Foto 3 ze 7

Foto 4 ze 7

Foto 5 ze 7

Foto 6 ze 7

Foto 7 ze 7


MASTER BUILDERS SOLUTIONS PODPORUJE STAVEBNÉ PROJEKTY NA CELOM SVETE


Kontaktujte našich odborníkov:

KONTAKT

OBJAVTE VIAC


Ďalšie úspešné príbehy kvantifikovaného udržateľného prínosu: